946 806 349 - 608 549 657 info@residenciakarrantza.eus

LEGE OHARRA

Lege-abisu eta -jakinarazpen horiek (aurrerantzean “Lege Abisua”) KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen duen Interneteko “www.https://residenciakarrantza.eus/dev/ResidenciaKarrantza/www” atari-zerbitzuaren (aurrerantzean “Ataria”) erabilera arautzen dute.

Atariko orrietan nahiz eskainitako zerbitzuetan nabigatzeak eta horiek kontsultatzeak berekin dakar ondoren deskribatuko diren baldintza orokorrak onartzea.

Ataria erabiltzeko baldintzak
Erabiltzaileak honako konpromiso hau hartzen du: Ataria eta horko Zerbitzuak legearen eta Lege Abisu honen arabera erabiltzea.

Horretarako, Erabiltzaileak ez ditu Zerbitzuak legez kontrako helburuekin edo ondorioekin erabiliko, Lege Abisu honetan debekatuta dauden, hirugarren eskubide eta interesentzat kaltegarriak diren, edo Zerbitzuen, informatika-ekipoen, dokumentuen, artxiboen eta KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAren edo Interneteko edozein erabiltzaileren edozein informatika-ekipotan gordetako eduki ororen ohiko erabilera edozein modutan kaltetu, gainkargatu, hondatu edo eragotz lezaketen helburuak edo ondorioak, alegia.

Atariko web-orrien edukia (barnean sartuta mugarik gabe irudiak, testuak, markak, merkataritza-izenak, logotipoak eta gainerako ikus-entzunezko edukiak) KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAren edo hirugarrenen jabetza intelektuala da, kontrakoa adierazten bada izan ezik.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOA
web-orri horien jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubide guztien titularra da, eta erabiltzaileak orri horietara sartzea edo orri horiek erabiltzaileak ez du esan nahiko, inola ere, erabiltzeko ezein lizentzia edo KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAren titulartasunekoa edo jabetzakoa den elementu ororen gaineko eskubidea ematen denik.

Debekatuta dago web-orri horietako edukiak kopiatzea, bikoiztea, berriz banatzea, merkaturatzea edo eduki horiekin egin daitekeen beste edozein jarduera, nahiz eta iturriak aipatu, salbu eta KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAren esanbidezko eta idazki bidezko baimena badago.

Erabiltzaileak Zerbitzuen bidez ematen duen informazio orok egiazkoa izan behar du. Erabiltzaileak bermatuko du Zerbitzuetan izena emateko beharrezkoak diren inprimakiak betetzearen ondorioz ematen dituen datu guztiak benetakoak direla. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAri emandako informazio guztia etengabe eguneratuta edukitzea.

Edozein kontsulta edo jakinarazpen egiteko, jar zaitez gurekin harremanetan Atariko Harremanetarako atala erabiliz edo posta elektronikoko mezu bat bidaliz honako helbide honetara: info@residenciakarrantza.eus.

Edozein jakinarazpen bidaltzeak esan nahiko du Pribatutasun-politika onartzen dela.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk edozein unetan kendu edo eten diezaieke, aurretiaz jakinarazi gabe, Zerbitzuen erabilera Lege Abisu honetan ezarritakoa betetzen ez duten Erabiltzaileei.

Bermeak baztertzea
KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk
Atarian azaltzen den informazioa edozein unetan eguneratzeko eta aldatzeko eskubidea du, baita bertan sartzeko aukera aldi baterako edo behin betiko mugatzeko eta eragozteko ere egokitzat hartzen duenean.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk
ez du bermatzen Atariaren eta horren Zerbitzuen erabileraren pribatutasuna eta segurtasuna, eta, bereziki, ez du bermatzen baimenik gabeko hirugarrenek jakitea Erabiltzaileek Atariari nahiz horren Zerbitzuei zer nolako erabilera ematen dioten, erabilera horren baldintzak, ezaugarriak eta zirkunstantziak.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk
ez du bermatzen Edukien edo Zerbitzuen bidezkotasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasun, egiazkotasuna, zehaztasuna eta egunerokotasuna.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk
ez du kontrolatzen ezta bermatzen ere Atariaren bitartez hirugarrenek ematen dituzten zerbitzuetan ez dela erabiltzailearen informatika-sisteman edo gordetako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin litzakeen birusik edo bestelako elementurik izango.

Atariak loturako gailu teknikoak jartzen ditu Erabiltzaileen eskura, hala nola estekak, iragarki-bandak, botoiak, direktorioak eta bilatzeko tresnak, Erabiltzaileei ahalbidetzen dietenak hirugarren batzuenak diren eta/edo hirugarrenek kudeatzen dituzten webguneetan sartzea (aurrerantzean “Gune estekatuak”). Lotura horiek Atarian jartzearen helburu bakarra zera da, Erabiltzaileei laguntzea Interneten eskuragarri dauden informazioa, edukiak eta zerbitzuak bilatzen eta horietan sartzen.

Bilatzeko tresnen emaitzak hirugarrenek zuzenean ematen dituztenez, KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk ezin ditu emaitzak kontrolatu.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk
uko egiten dio erabiltzaileek beren web-orrien bitartez informazioa trukatzearen ondorioz sortzen den erantzukizun orori. Web-orrietan azaltzen diren adierazpenen erantzukizuna adierazpen horiek egiten dituenarena da.

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAren
web-orrien erabiltzaileek legeak eta trafiko-erabilerak errespetatuz erabili behar dituzte, eta KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAren aurrean edo hirugarrenen aurrean erantzun beharko dute aipatutako betebeharra ez betetzegatik sor daitezkeen kalte eta galera ororengatik.

Datu pertsonalak babestea

KARRANTZA HARANEKO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS OSPITALEA ETA ZAHAR EGOITZA FUNDAZIOAk
hartu ditu legez eskatutako segurtasun-maila guztiak datu pertsonalak babesteari dagokionez, eta neurri tekniko gehigarriak instalatzeko ahalegina egingo du. Hala eta guztiz ere, Erabiltzaileak argi izan behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

Legeria aplikagarria
Lege Abisu hau Espainiako legeriak arautzen du alderdi guzti-guztietan.